SARAL महत्वाचे

पंचायत समिती हवेली,जि.प.पुणे (शिक्षण विभाग) च्या अधिकृत ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे             काही तात्रिक अडचणीमुळे सरल साठीच्या माहितीसाठी दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१७ पासून Pradeepbhosale.blogspot.in या नविन ब्लॉग ची निर्मिती करण्यात आलेली आहे.तरी आपण यापुढे सरल माहितीसाठी नविन ब्लॉगला भेट द्यावी.यापुढे havelieducation.blogspot.in हा ब्लॉग फक्त हवेली तालुक्यासाठी सेवा उपलब्ध करून देणार आहे.तसदीबद्दल क्षमस्व....             

Friday, December 23, 2016

सरल महत्वाचे अपडेट


हवेली तालुका अंतर्गत असणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळांनी खालील  फॉर्म त्वरीत भरावे 

पायाभूत चाचणी 2016-17 चा अहवाल
भरण्यासाठी
कृपया आपल्या केंद्राला क्लिक करा व आपल्या शाळेची  माहिती भरा  

                                  अष्टापूर                   गोऱ्हे बु               होळकरवाडी               केसनंद
                     
                                  कुंजीरवाडी             लोहगाव              लोणी काळभोर           लोणीकंद

                                  मांगडेवाडी            न्हावी सांडस          पेरणे                         सांगरून

                                 शेवाळेवाडी            शिंदवणे                 शिवणे                      शिवापूर   

                                सोरतापवाडी           थेऊर                     वरदाडे                   वाडे बोल्हाई    

                                                                           वाघोली              

                    पुणे CANTONMENT         खडकी CANTONMENT               देहू CANTONMENT

                          सुचना : पायाभूत चाचणीची शेकडा पातळी आणि श्रेणी बाबत जाणून घ्यायचे असेल तर प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र शासन निर्णय पान क्रमांक १०  वाचा... सादर शासन निर्णय पहाण्यासाठी पुढील बटनावर क्लिक करा
प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र शासन निर्णय 


दिनांक १६/०७/२०१६ रोजीची शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण बाबत माहिती अहवाल 

दिनांक ९ जुलै २०१६ रोजीच्या पटसंख्येचा अहवाल (फक्त हवेली तालुक्यातील शाळांसाठी)

स्पोकन इंग्लिश कार्यशाळा (फक्त हवेली तालुक्यातील शाळांसाठी)